കാറ്റിന്‍റെ കനിവും കണ്ണീരിന്‍റെ മഴയും

Saturday, August 26, 2006

ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരില്‍

ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരില്‍ നിന്നോര്‍മ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു
ഈറന്‍ മുകില്‍ മാലകളില്‍ ഇന്ദ്രധനുസ്സെന്നപൊലെ
സ്വര്‍ണ്ണമല്ലി നൃത്തമാടും നാളെയുമെന്‍ പൂവനത്തില്
‍തെന്നല്‍ കൈ ചെര്‍ത്തുവെക്കുംപൂക്കുന്ന പൊന്‍പണം പോല്‍
നിന്‍പ്രണയ പൂ കരിഞ്ഞ പൂമ്പൊടികള്‍ ചിറകിലേന്തി
എന്റെ ഗാന പൂത്തുമ്പികള്‍ നിന്നധരം തേടിവരും
ഈ വഴിയില്‍ ഇഴകള്‍ നെയ്യും സാന്ധ്യനിലാ ശോഭകളില്
‍ഞാലിപ്പൂവന്‍ വാഴതോക്കല്‍ തെന്‍ താലിയുയര്‍ത്തിടുമ്പോള്
‍നീയരികിലില്ലയെങ്കിലെന്തു നിന്റെ നിശ്വാസങ്ങള്‍
രാഗമാലയാക്കിവരും കറ്റെന്നെ തഴുകുമല്ലോ

1 പിന്മൊഴികള്‍ :

Post a Comment

<< Home